top of page
  • Redakce

Vysadili jsme další desetitisíce stromů

Updated: Apr 10

Vysazením dalších tisícovek stromů naplňujeme naši cestu udržitelného hospodaření
Nedávno jsme zalesnili další pozemky, a co je důležité, děláme to s ohledem na rozmanitost přírody. Naše snaha směřuje k vytvoření vícedruhového lesa, který zahrnuje jak listnaté, tak jehličnaté stromy. "Samozřejmě to vždy záleží na dané lokalitě a podmínkách, které respektujeme. Pokud někde roste bukový les sám, z okolních náletů, je nesmysl z něj dělat za každou cenu les smíšený, třeba se smrkem či borovicí, říká Luboš Muchna", lesní hospodář Wood Seeds.


Celkem máme vysázeno a zalesněno:Lesy jsou srdcem české krajiny a my všichni máme povinnost je chránit a obnovovat pro budoucí generace. Naše poslání není pouze o sadbě; je to o vytváření životaschopných, odolných ekosystémů, které poskytují domov pro mnoho druhů rostlin, hmyzu a zvířat.


"Jsme pevně přesvědčeni, že les je neocenitelným pokladem naší země, proto se snažíme o vytvoření lesů, které jsou odolné vůči klimatickým změnám a zároveň poskytují různorodé prostředí pro životní prostředí", říká Muchna.


Naše práce není pouze o výsledcích, ale také o procesu. Lesy pečlivě plánujeme tak, aby naše zalesnění bylo co nejefektivnější a zohledňovalo potřeby lokálních ekosystémů. Vyvíjíme snahy, aby naše lesy byly co nejvíce biodiverzitní a odolné vůči nemocem a škůdcům.


"Každý strom, který vysadíme, je součástí většího příběhu, jsme hrdí na to, že můžeme přispět k zachování české krajiny a vytvořit lesy, které budou prospívat generacím."


Naše práce jako lesních hospodářů není jen obchodem; je to závazek k zachování přírody a budování trvalých hodnot. S pokorou přijímáme výzvu a pokračujeme v našem úsilí o zalesňování české krajiny pro budoucí generace.


(red)

57 views0 comments

Comentarios


bottom of page