top of page

Kdo jsme

Finančníci & Experti

Společnost WS Holding a.s. vznikla za účelem zastřešení širokého portfolia služeb nabízených skupinou firem WOOD SEEDS s.r.o., WWW.KOUPIMLESY.CZ. a HBR WOOD s.r.o.
Naší hlavní náplní je vytvářet podmínky pro růst firem v rámci skupiny a pracovat na strategii rozvoje všech společností. Zároveň koordinujeme působení našich firem, poskytujeme stabilní zázemí, servis a obchodní příležitosti. 

TÝM

Věříme našim lidem

Nesnažíme se do všeho mluvit a na vše mít názor, od toho máme profesionály kterým věříme, kteří mohou samostatně rozhodovat a díky nimž jsme úspěšnou a dynamickou firmou s velkým růstem.

Kapitálová síla

Naše obchodní společnost má vysokou kapitálovou sílu, která nám umožňuje lepší fungování na trhu.

V souvislosti s naším řízením tuto sílu přenášíme i na naše menší dceřiné společnosti. Všeobecně se tímto stávají mnohem globálnější a zároveň mohou dosáhnout lepšího postavení na trhu.

CO PATŘÍ MEZI NAŠE PŘEDNOSTI?

Přehled a nezávislé rozhodování

Naše mateřská společnost má nezávislý přehled o hospodaření svých dceřiných společností. Tím často vidíme chyby, které ředitelé či majitelé firem nejsou sto zaznamenat a jsme schopni jim pomoci s řízením, rozložením investic a správou podniků. Avšak každá z našich ovládaných společností má vlastní právní subjektivitu a nedoplácí tak na hospodaření svých sesterských společností. Méně výkonným společnostem může částečně vypomoci naše základní mateřská společnost. 

Znalost trhu a práce s předními profesionály

Známe perfektně prostředí investování do lesů, lesních pozemků, těžbu a prodej dřevní hmoty, dražby lesů a dřeva atd. Proto je lesnictví a obchod s lesy a službami s tím spojené náš hlavní směr směřování finančních toků, správné a promyšlené investování a to i po konzultacích například s lesními odborníky, kteří pro nás pracují.

LUBOŠ MUCHNA DiS

Odborný lesní hospodář /
18 let praxe

Luboš je jeden z našich předních odborníků v oboru lesního hospodaření, lesního práva a získávání dotačních programů..., své dlouholeté zkušenosti získal ve státní správě u Lesů České republiky, i v soukromém sektoru.

 

V naší společnosti se zabývá komplexní správou veškerých našich lesních pozemků.
Kontroluje a minimalizuje napadení škůdci, zajišťuje zalesnění našich pozemků a vyřizuje veškeré dotační programy související s naším majetkem

Lesní hospodář

JAROSLAV SOUŠEK

Vedoucí výroby / 31 let praxe

Jaroslav se u nás stará o kompletní výrobu a obchod. Má letité zkušenosti při nákupu a prodeji lesů a dřevní hmoty v předních dřevozpracujících firmách. Je za ním 30ti letá zkušenost z USA, kde měl na starosti firmy zajišťující dřevostavby. Je předním českým odborníkem v pořádání aukcí dřeva a to jak pro české, tak i zahraniční klienty.

Přesto razí názor že české dřevo by mělo zůstat v domácí výrobě a zpracování.

Vedoucí výroby - JAROSLAV SOUŠEK

Ing. Pavel Hušek

Odhadce lesních pozemků

Zpracovává pro naši firmu všechny znalecké posudky lesních pozemků. Firma sídlí v okrese České Budějovice a nabízí komplexní služby z oblasti odhadů nemovitostí a tvorby znaleckých posudků. Vytváří tržní ocenění vašich bytů a domů. Má více než pětadvacetiletou praxi v oboru a zaručuje Vám diskrétní jednání, příznivé cenové podmínky a služby v prvotřídní kvalitě.

Odhadce lesních pozemků -  Ing. Pavel Hušek

JUDr. Tomáš Tesař Ph.D.

Advokát

V rámci poradenství naší investiční skupině využíváme služeb renomované advokátní kanceláře JUDr. T. Tesaře se sídlem v Plzni.

Tato advokátní kancelář se specializuje zejména na obchodní a smluvní právo a na právní servis spojený s investováním do různých komodit, jako jsou nemovitosti, cenné papíry a dluhopisy.

S naší společností je tato advokátní kancelář spojena od počátku, když problematice investic a zajišťování nákupu lesních pozemků, ochrany přírody, zalesňování a dalších povinností dle lesní hospodářské osnovy a lesního zákona, se věnuje dlouhodobě. Samozřejmostí je pak plnohodnotný a špičkový právní servis, plně respektující specifické požadavky našeho oboru, to vše na nejvyšší úrovni zajištěné a garantované osobou zakládajícího partnera advokátní kanceláře, JUDr. Tesaře, který se věnoval právní vědě, univerzitní přednáškové činnosti a publikační činnosti.

IMG_6384.jpg
bottom of page