top of page

Investiční společnost

Vybíráme výnosné projekty

Projekty vybíráme po důkladné analýze. Volíme ty, které jsou nejvíce diverzifikované, nejefektivnější a nejméně podléhají turbulencím.

  

Projekty aktivně spravujeme

Náš tým investičních odborníků denně monitoruje vývoj na trhu. Nejsme obří korporace – na výkyvy trhu reagujeme rychle, abychom vám přinesli co nejlepší výsledek.

  

Rozkládáme riziko

Diverzifikace je důležitý předpoklad pro rozumné investování. Rozkládáme své investice, resp. riziko, mezi desítky investičních firem které sami řídíme či pomáháme spravovat.

  

Pracujeme rychle

Díky menšímu týmu a efektivnímu řízení nákladů snižujeme rizika a jsme pružnější a lépe odolní na změny a výkyvy na trhu.

Investice

Dotace

Zařizujeme dotace

Velká část podnikání našich ovládaných firem spadá často do dotačních programů, které umíme využít a vhodně tak zasupportovat background firmy, zvláště pak při jejím startu či její regeneraci.

  

Kontrola čerpání

Přesto, že dotačních programů je celá řada a umíme je využívat, je také potřeba je patřičně spravovat, umět doře vykazovat tak, aby se naše projekty nedostaly do konfliktu s danou dotací. A to umíme skvěle.

  

Udržitelnost

Víme jak nastavit udržitelnost jednotlivých projektů tak, aby Vás nezatěžovali či zbytečně nezatěžovali podnikání jako takové a přesto přinášely co největší užitek!

Dotace

Správní a právní činnost

Právní činnost

Spolupracujeme s renomovanými právníky, kteří zajišťují veškeré právní náležitosti investic, nákupu či prodeje pozemků, řeší nově vzniklé situace a spravují naše společnosti tak, abychom byli v například v souladu s lesním zákonem.

  

Správní činnost

Každý den komunikujeme s řediteli či jednateli našich ovládaných firem, pečlivě nasloucháme jejich požadavkům, připomínkám či problémům a řešíme jejich potřeby. Sledujeme analýzy, kontrolujeme finanční vstupy i výstupy, radíme, pomáháme a vše pečlivě outsorcujeme. Nejsme šéfové, jsme opora.

  

Vyhodnocujeme riziko

Stupeň rizika je důležitým kritériem pro řízení projektu. 

Vyhodnocujeme rizika společně s našimi odborníky, zvláště ta krátkodobá, která jsou součástí každého živého podnikání.

Poskytujeme konzultace rizik a hlídáme naše dceřinné společnosti tak, aby nepřekračovaly stanovené horizonty návratnosti investic a stejně tak si hlídáme dynamiku růstu, která může být - při rychlé expanzi společnosti - stejně riziková, jako cokoliv jiného co ovlivňuje podnikání v ČR.

Správní a právní činnost
bottom of page