top of page

Tel: 123.456.7890

Pohled do hlubokého lesa, stromy, duby, buky

Mateřská společnost

Jedním z hlavních směrů našich investic v dnešní době, představují lesy a lesní pozemky, těžba a zpracování dřeva, dražby dřeva a to vše v orientaci na dubovou a bukovou kulatinu.

Máme 25 let zkušeností při správě a obchodování s lesy a lesními pozemky

Proč lesy

Rozumíme dotacím ohledně lesů, což nám významně zlevňuje a zároveň chrání investice

Ovládáme firmy s lesními závody a vlastníme lesní pozemky v celkové výši 710.000 m2

Výnosy ze dřeva deklasují Wall Street. Hlad po surovině probudily centrální banky. 

Již mnoho let víme, že obchodování s lesy a lesními pozemky a těžba dřeva je zajímavá část investičního portfolia. Velmi zajímavý článek o tomto tématu najdete na předním ekonomickém serveru www.e15.cz.

NAŠE VIZE

LESY,
INVESTICE 

DO BUDOUCNOSTI

Hlavní konkurenční výhodou našich dceřinných společností je nákup vlastních lesních pozemků. Těžba na vlastních pozemcích výrazně snižuje náklady a umožňuje využití vytěžených pozemků k dalším podnikatelským aktivitám.

 

To vše se děje pod dohledem naším a našich specialistů, předních českých odborníku na lesní hospodářství, těžbu a zpracování dřeva či organizování aukcí zajímavé dřevní hmoty.

REFERENCE

"Špičkový profesionálové kteří rozumí své práci, rizikům a mým potřebám

—  Václav Bodrov  —
Soukromý investor

bottom of page