top of page

NAŠE PROJEKTY

Investujeme
& řídíme

Vyhodnocujeme riziko

Stupeň rizika je důležitým kritériem pro řízení projektu. 

Vyhodnocujeme rizika společně s našimi odborníky, zvláště ta krátkodobá, která jsou součástí každého živého podnikání.

Poskytujeme konzultace rizik a hlídáme naše dceřinné společnosti tak, aby nepřekračovaly stanovené horizonty návratnosti investic a stejně tak si hlídáme dynamiku růstu, která může být - při rychlé expanzi společnosti - stejně riziková, jako cokoliv jiného co ovlivňuje podnikání v ČR.

Are†l Bżasy_19 - Foto.jpg
NOVÝ
VÝROBNÍ AREÁL
BŘASY

Firma WOOD SEEDS v současné době intenzivně pracuje na rekonstrukci výrobního areálu o výměře více než 30 000 m2. Tento areál bude po rekonstrukci jeden z nejmodernějších areálů dřevařské výroby v Evropě.

Výrobní roční  kapacita areálu bude 8 000 m3 truhlářského řeziva  při jednosměnném provozu a 20 000 m3 truhlářského řeziva při třísměnném provozu.

 

Kompletní proces pilařské výroby bude vybaven tou nejmodernější a nejkvalitnější  technologií, kterou v současnosti trh nabízí.

 

Počínaje výrobní linkou na zpracování - od firmy Dřevostroj, Čkyně - jeden z největších výrobců v Evropě, přes 2x pásovou pilu Wood Mizer (WM 4000) či manipulační techniku švédské firmy Volvo. Kvalitní sušení našeho řeziva bude zajištěno sušícími boxy od firmy Kovos Nový Knín, následně bude řezivo  skladováno podle přesné specifikace proudění vzduchu od firmy Borga.

NOVÝ
VÝROBNÍ A SKLADOVACÍ
AREÁL

JESENICE

Tento areál jsme zakoupili jako doplnění skladovacích kapacit a využití výrobní haly pro druhotnou výrobu dubové a bukové spárovky. Významně zvyšuje naší konkurenceschopnost na našem trhu. Jak vidíte, o Vaše investice se pečlivě staráme a rozvíjíme firmu tak, aby byla silná a odolávala výkyvům dnešní doby. Zde si můžete prohlédnout také vizualizace budoucího závodu.

Jesenice_5 - Foto.jpg

Autor videa a vizualizace: Ing. Lukáš Hlaváč | Zvuk a kótování: Roman Muchka, iAtelier Plzeň

ISS_17422_00307-m_edited.jpg
HOSPODAŘENÍ V
LESÍCH

Jedním z prvních cílů je mj. dosáhnout cca 2000ha vlastních lesních pozemků, což představuje jistý stav soběstačnosti a zároveň určitý prostor pro uplatnění našich hospodářských cílů s důrazem na přírodě blízké a trvale udržitelné hospodaření se zachováním ekonomického aspektu. Uvedená výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa prezentuje již funkční komplex, na kterém je možno bez vstupu dalších prostředků kvalitně hospodařit a v souladu s přírodou zhodnocovat předmětné pozemky ať již zvyšováním kvality lesních porostů nebo jejich stability. S vlastními prostředky a s využitím široké škály dotačních titulů v rámci lesnictví tak nejenom že dovedeme zhodnotit tyto pozemky a tím i kapitálovou jistotu firmy, ale zároveň se tímto i nemalým způsobem podílíme na zvyšování kvality životního prostředí v ČR a tedy nás všech.

Uvedené vlastnictví pozemků nás také výrazně posouvá na přední příčky žebříčku žadatelů a příjemců dotací, což umožňuje další investice do pořízení či modernizace dřevařských technologií nebo lesní a dopravní techniky. Investici do lesa tak vnímáme jako výhodnou investici do budoucnosti nás i našich dětí. 

SÁZÍME 
TISÍCE

Sázíme rozmanité lesy tak, abychom neopakovali

chybu monokultur - nezdravých a slabých lesů

– to vše s podporou státu a EU.

 

Značnou část kapitálu vracíme lesu formou hospodaření s velkým důrazem na přírodě blízké způsoby pěstování. Naším cílem jsou smíšené, prostorově a věkově diferencované porosty, které jsou stabilnější, ale přesto si zachovávají i určitou ekonomicko-hospodářskou funkci lesa. Momentálně, kdy smrkové porosty a monokultury decimují kalamitní škůdci, je velice vhodné tyto způsoby při obnově využít, pokud to klimatické a expoziční podmínky porostů dovolují. K tomuto procesu maximálně využíváme široké spektrum národních nebo evropských dotací, které zejména při obnově lesního porostu pokrývají až 100% nákladů. Dotační prostředky využíváme nejen při obnově lesa ale například právě i při kalamitních těžbách, kdy velice dobře eliminují nižší zisk ze znehodnoceného kůrovcového dříví. De facto každá operace v lesním hospodářství má dnes svoji podporu v některém z dotačních programů. 

 

 Lesy jsou velice důležitá složka životního prostředí a firma WS má zájem na tom, aby se již při mírně stoupající lesnatosti v ČR zvyšovala i již zmíněná kvalita a stabilita porostů. Upřednostňujeme tak hospodaření dle nejnovějších lesnických a ekologických poznatků oproti subjektům zaměřujícím se primárně na těžbu a výtěžnost. V současné době zakládané porosty mají ekonomický efekt až u budoucí generace a my děláme vše pro to, aby to byla dobrá investice. 

STROMŮ ROČNĚ
ISS_23462_00326_edited.jpg
bottom of page